ספרי תורה

Artboard 3

הסופר: יעקב רכ ס"ת פצפון

הכתב: אשכנזי ב"י

גמר משוער: קרוב לסיום

גודל: 17 ס"מ

Artboard 3

הסופר: ברבר ר

הכתב: אשכנזי ב"י

גמר משוער: מוכן

גודל: 30 ס"מ

Artboard 3

הסופר: גרינבוים קע

הכתב: אשכנזי ב"י

גמר משוער: כסלו פ"א

גודל: 48 ס"מ

Artboard 3

הסופר: מרדכי קכ

הכתב: ספרדי

גמר משוער: אלול פ"ב

גודל: 56 ס"מ

Artboard 3

הסופר: רבי קכ

הכתב: מור וקציעה

גמר משוער: מוכן

גודל: 56 ס"מ

Artboard 3

הסופר: אברהם קי

הכתב: ב"י

גמר משוער: אלול פ"ב

גודל: 48 ס"מ

Artboard 3

הסופר: רפאל צ

הכתב: ספרדי

גמר משוער: ניסן פ"ב

גודל: 56 ס"מ

Artboard 3

הסופר: יצחק צ

הכתב: אשכנזי אר"י

גמר משוער: אלול פ"א

גודל: 42 ס"מ

Artboard 3

הסופר: אלקנה צ

הכתב: ספרדי

גמר משוער: סיון פ"ב

גודל: 56 ס"מ

Artboard 3

הסופר: גד צ ס"ת פצפון

הכתב: אשכנזי אר"י

גמר משוער: מוכן

גודל: 24 ס"מ

Artboard 3

הסופר: קפל פה

הכתב: ב"י

גמר משוער: מוכן

גודל: 48

דילוג לתוכן