פרשיות תפילין

Artboard 3

הסופר: פרץ

הכתב: ספרדי פצפון

Artboard 3

הסופר: הלר תתתתתתק

הכתב: אשכנזי ב"י

Artboard 3

הסופר: יוסף תתת"ת

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: יהודה תתתת

הכתב: אשכנזי ב"י

Artboard 3

הסופר: אפרתי תתתר

הכתב: ספרדי [פצפון תתתתר]

Artboard 3

הסופר: אלמוג תתש

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: יוסף תתר

הכתב: אשכנזי ב"י / אר"י

Artboard 3

הסופר: רגב תתקנ

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: פצפון ספרדי תתק"כ

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: יצחק תתק

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: אוריאל תש

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: יחיאל תש

הכתב: ספרדי

דילוג לתוכן