מזוזות

Artboard 3

הסופר: חנן שנ 15 ס"מ

הכתב: אשכנזי ב"י

Artboard 3

הסופר: ישראל מאיר רמ (15 ס"מ)

הכתב: אשכנזי אר"י/ב"י

Artboard 3

הסופר: רפאל קמ

הכתב: אשכנזי ב"י

Artboard 3

הסופר: אשר

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: חדד קי

הכתב: ספרדי

Artboard 3

הסופר: ישראל צ

הכתב: ספרדי

דילוג לתוכן