slide03
slide01
slide02

מדריך מקוצר לרכישת תפילין מהודרות

לצפייה והורדת קובץ PDF

מי שמעוניין להשיג תפילין בתכלית ההידור, הרצוי ביותר הוא להזמין פרשיות תפילין ישירות מסופר סת"ם בעל מוניטין הידוע ברמתו המקצועית ומפורסם כירא שמים, ולפנות עם הפרשיות ל"בתים מאכער" מומחה כדי להשלים את הכנת התפילין. וכך הוא מנהג ישראל סבא מקדמת דנא.

דא עקא שבדורנו הירוד קשה למצוא סופר ירא שמים כראוי שכותב בתכלית ההידור, וישנם מפעלים המייצרים בתים בתהליך מקוצר ומזורז.
כשאדם קונה דבר יקר וחשוב בעיניו, כגון דירה או רכב, הוא אינו סומך על המוכר אלא מברר בעצמו את כל הדרוש בירור, עד כמה שידיעתו משגת. לכן כשרוכשים תפילין חובה לבדוק ולברר המקח ואין לקנות על סמך המלצתו של המוכר בלבד. מומלץ להיעזר במומחה, ורצוי לברר ולעקוב אחריו.

אולם המציאות היא כי רוב האנשים סומכים על המוכר ואינם מבררים וחוקרים אותו לעומק. הסיבה לכך היא משום שאינם בקיאים בנושא ואינם יודעים מה לברר, או משום שלא נעים להם מהמוכר שאם יטרידו אותו בשאלות וחקירות ייראה כאילו הם מפקפקים באמינותו. לעתים המוכר עצמו לא מתמצה בנושא או שאינו מקפיד כל כך בכל הפרטים החשובים.
אמנם כשרוכשים תפילין בחנות עם תעודת הכשר יש פחות בעיות, אבל בכל אופן אין הקפדה על כל ההידורים, ופעמים שהאיכות ירודה והמחיר גבוה. לכן בכל מקרה מומלץ לקונה להשגיח ולברר בעצמו כל פרט ופרט.

כמה הוראות ועצות חשובות לרוכשי תפילין:

פרשיות

• לפני שקונים את הפרשיות מומלץ לבקש מהמוכר רשות לקחתן ולמוסרן לסופר סת"ם, מגיה, או מכון סת"ם, כדי לקבל חוות דעת על רמת כשרותן ושוויין.
• יש לברר על הסופר שהוא ירא שמים (כגון לבקש מספר הטלפון של רב בית הכנסת שבו הוא מתפלל ולברר אצלו וכדו').
• יש להגיה את הפרשיות ע"י שני מגיהים מוסמכים, ולקבל את חוות דעתם.
• יש לברר על ההכשר של הקלף.
• יש להקפיד שהפרשיות ייכתבו על קלף דק ואיכותי.
• יש הידור שהפרשיות ייכתבו בתענית דיבור.
• בכתב ספרדי ואר"י יש הידור שהשמות הק' ייכתבו בחילוק אותיות.
• אין הידור להשתמש בקלף עבודת יד (מ"ב ל"ב ל' חזו"א הל' תפילין ו' י'), ויש מחמירים (מק"מ, גידולי הקדש ג' ד').

בתי תפילין

• יש לדרוש בתים איכותיים עם הכשר ידוע.
• יש לבקש בתים "פרודות" (היינו שבתפילין של ראש אין דבק בין הבתים).
• יש להדר בבתים "מכוונים" (דהיינו, שניכר מחוץ לבית, גיד שעובר בין הבתים).
• יש לבקש בית של ראש עם חריצים ישרים בקציצה.
• יקפיד שבבית של ראש יהיו ארבעת הבתים שווים ברוחבם.
• יבקש מהמוכר לקבל הפרשיות, הבתים והרצועות בנפרד, ולהביאם ל"מכניס" הפרשיות, כדי לקבל את חוות דעתו על הבתים (ניתן לברר אצל סוחרי סת"ם על "מכניס").
• כדאי לבקש לקבל את הבתים לפני הצביעה לבודקם אצל מומחה.עצם הבקשה תגרום למוכרלהשתדל לבחור בית טוב, אף אם הקונה לא נתן את הבתים לבדיקה.
• מומלץ להיות נוכח בעת הכנסת הפרשיות, שאז ה"מכניס" מקפיד יותר שלא לטעות ח"ו.
• מומלץ לבקש מ"המכניס" שלא ידביק התיתורא לאחר התפירה (לחוש לחומרא החזו"א).
• אין צורך להחמיר לקנות בית שהריבוע שלו נעשה שלא במכונה, כי גם במכונה נחשב "כח גברא" שהרי האדם לא עוזב את הבית מידו בשעת הרבוע. (זכרון אליהו עמ' שצ"ג).
• אין צורך להחמיר לקנות בית ממקשה אחת (דהיינו ללא תוספת עור בתיתורא), שהפוסקים כתבו שאין בזה שום הידור, ואדרבא בית זה חלש יותר.(זכרון אליהו עמ' שצ"ג).
• אין צורך להקפיד שבתים של ראש ושל יד יהיו תואמים ושווים בגודלם!
• יש לבקש מהמוכר אחריות בכתב על הבתים, בפרט שלא ייפתחו הפרודות. דבר זה שכיח בבתים שאינם איכותיים, אך המוכר יכול לתלות זאת בכך שהבתים לא נשמרו מחמת חום וזיעה.

רצועות

• יש לדרוש רצועה עבודת יד איכותית עם הכשר ידוע.
• רצועה השחורה משני צדדים הצבע לעולם לא מלבין והיא מאריכה ימים יותר.
• יש לבקש להצמיד קשר של יד לבית על ידי גיד או חוט.
• יש לבקש מקושר הרצועות לעשות לולאה קטנה בקשר של יד.
• על הקונה למדוד את התפילין עליו, לראות שהקשר של ראש במקום.
• יש לבדוק מתחת לבית שלא נשארו שאריות צבע המתגרדות בקלות, שהן חציצה.

מה הן הבעיות השכיחות בבתי תפילין?

בית שיוצר בתהליך מזורז, שכיח מאוד שהבתים של ראש ייפרדו זה מזה לאחר זמן, או שהתיתורא תתעגל.
בתי התפילין, למרות שנמכרו כפרודים, מצוי לרוב שיש דבק בין הבתים למטה.

אילו מפעלים מייצרים בתי תפילין טובים?

בעניין זה רבה המבוכה, משום שבדרך כלל הקונים אינם מצויים בנושא. המחיר אינו קובע. לעתים קורה שגם במפעל מכובד שמשקיע ומהדר בבתי התפילין, הייצור לא עלה יפה. ישנם מפעלים ותיקים בעלי שם שהורידו את רמת האיכות, וכן להיפך. ולכן אין לבחור בית רק על פי ה'שם' של המפעל.

אם כן כיצד לבחור בית טוב?

לפרטי: כדאי לבקש מהמוכר לקבל את הבית לפני הצביעה לבדיקה אצל איש מקצוע בקי (אגב, גם אם לבסוף הבית לא נלקח לבדיקה, עצם הבקשה תגרום למוכר להציע בית באיכות טובה, ביודעו שהבית יעמוד למבחן חיצוני).
לסוחר: המעוניין לסחור ולקנות בקביעות ממפעל מסוים, מומלץ לבקש מאדם מקצועי שיבחר לו הבתים לפני הצביעה (בדרך כלל מכניסי הפרשיות מבינים בבתים).

כיצד לבחור בתים לפני הצביעה?

• יש לבדוק את כלל הייצור ולא רק את הבית המסוים שמציג המפעל.
• יש לראות שהבית נראה מעוקצה היטב, ללא פגימות, בפרט בחריצים, בקציצה של ראש, בשפת התיתורא ועל גבי המעברתא.
• יש לבדוק שהבתים שווים בגודלם והחריצים ישרים וחלקים.
• יש לבדוק שקפלי התיתורא דחוסים היטב ואין שם סדקים וחללים שמילאו אותם באבקת עור (פרט זה חשוב כדי להבטיח שהבתים לא ייפרדו זה מזה), וכן על גבי המעברתא.
• ניתן להבחין בבית שאינו מיובש כראוי:
• יש ריח עור עז באזור התיתורא בחזית הבית.
• בחריצי התפירה נשארו שביבי עור גסים ורכים.
• בדיקת הפרודות: לא די להפריד את הבתים עם האצבעות ולראות אם החריץ נפתח למעלה, שהרי גם אם יש דבק למטה הבתים נפרדים למעלה.
• יש לבדוק זאת על ידי הכנסת סכין דק בין הבתים עד למטה.
• ניתן לקבל אצלנו חינם דיסקית פלדה בעובי עשירית מ"מ, שניתן להכניסה בחריץ עד למטה.
• לאחר שמכניסים ומוציאים את הדיסקית יש לבדוק שהבתים חזרו להיצמד זה לזה ואינם מתנדנדים (הבדיקה נעשית • על ידי לחיצה והרפיה בצידי הקציצה, ואז מוודאים שהחריץ שבראש הבית לא נסגר ונפתח).
• לאחר זמן נרכש הניסיון וניתן להבחין ברמת הייבוש, חוזק הצמדת הפרודות, איכות העור ועוד.