parashiottfilin

פרשיות תפילין

עולם הסת"ם מוצף בסופרים, ולמרות זאת לא קל למצוא בשוק פרשיות מהודרות שנכתבו ע"י סופר מוסמך וירא שמים, במחיר ראוי ובאופן מידי.

תפארת נותנת מענה מושלם לצורכי סוחרי הסת"ם:

  • שפע פרשיות מהודרות גם ברמה גבוהה מאוד, מאת מבחר סופרים יר"ש, מוסמכים ומומחים. המשתמשים רק בקלף מהודר ובדיו איכותי, ואף התיוג עושים רק בדיו של סופרים ולא בדיו כימי (רפידוגרף). הסופרים הינם קבועים, וכך נוצר מעקב רציף על איכות הכתיבה, וניתנת הכוונה לכתיבה מדויקת.
  • מחירים קבועים, אחידים לכל הסוחרים, ו...נמוכים עוד יותר משל הסופר עצמו. בנוסף אפשרות לפריסת תשלומים נוחה.
  • מלאי רחב וזמין בסניפים, וכן אפשרות לביצוע קניה נוחה ע"י בחירת פרשיות מהקטלוג המעודכן, התרשמות מצילום אורגינלי של הכתב, ביצוע ההזמנה, וקבלת הפרשיות ישירות לכתובת המבוקשת.

כנס עכשיו לקטלוג תיהנה מההדר, תופתע מהמחיר.

מדריך מעשי לרכישת פרשיות מהודרות

1. בקש מהמוכר לקבל את הפרשיות לברוּר אצל סופר סת"ם, מגיה, או מכון סת"ם ולקבל חוו"ד על כשרותם, רמתם ושוויים
2. ברר על הסופר שהוא יר"ש (לדוגמה בקש טלפון של רב בית הכנסת בו מתפלל וכד')
3. שאל על הכשר הקלף
4. בקש שהפרשיות יכתבו על קלף דק ואיכותי
5. למהדר, בקש שהפרשיות יכתבו בתענית דיבור
6. למהדר המשתמש בכתב ספרדי או אר"י, בקש שהשמות הקדושים יכתבו בחילוק אותיות
7. אין הידור להשתמש בקלף עבודת יד, ויש מחמירים

לקטלוג פרשיות לתפילין הקלק כאן

"עטרת תפארת בראשך"