torabooks

ספרי תורה

ברכישת ספר תורה מבית תפארת, יוכלו לקוחותיך לקיים בהידור את ההלכה: "זה קלי ואנוהו". כי תפארת מוציאה תחת ידה ספרי תורה מפוארים בכל ההידורים, כיאה לתשמיש קדושה הקדוש ביותר לו זכה העם היהודי.
מה המיוחד בס"ת של תפארת?

  • בתפארת מקפידים בבחירת סופרי סת"ם אברכים, מפורסמים ביראת שמים, מומחים ומוסמכים, הראויים לכתיבת כלי קודש זה. בתפארת גאים להציג בפני כל לקוח רציני את כל סופרי הסת"ם, ולמסור את הפרטים עליהם.

  • בתפארת מלווים את הסופר מתחילת הכתיבה עד סופה, ומכוונים אותו לכתיבה נכונה ומדויקת, ע"פ כל דקדוקי ההלכה. ולא קונים ספרי תורה מוכנים כלל. כמו כן כל ספרי התורה המשווקים הם בבעלות תפארת, ולא בתיווכה. כך יש שליטה מלאה על המוצר במקרה ומעוניינים בדרישות מסוימות או בשינויים, ונמנעות בעיות באספקה ובמו"מ.

  • בתפארת מהדרים בכל ההידורים הקיימים הן בקלף והן בדיו איכותי וכשר. כמו כן מקפידים על תיוג בדיו של סופרים ולא בדיו כימי (רפידוגרף).

אין ספק, כי לאור הניסיון הרב, המומחיות המקצועית, והמגוון העצום, תפארת תוכל לספק לך, ס"ת מהודר, כפי שלבך חפץ, ובמחיר שלא תמצא באף מקום אחר.

לקטלוג ספרי תורה הקלק כאן

"עוז ותפארת במקדשו"