beteitfilin

בתי תפילין

במפעל קטן וייחודי בייצור פרטני ,מוציאה תפארת מתחת ידה בתים לתפילין בכליל השלמות וההידור. על מנת לבצע את כל הפעולות הנדרשות באופן הטוב ביותר, עובדים בכל ליין על כמות מצומצמת של בתים, ונותנים תשומת לב מרבית לכל בית בפני עצמו. כך מגיעים לרמה מקסימלית של איכות ושלימות ונמנעות תקלות שכיחות.

ייצור הבתים בהשגחת הכשרות של הרה"ג מ.ש. קליין שליט"א. מלבד הבדיקות המתבצעות ע"י המשגיח, בהדרכת הרה"ג א.י. רובין שליט"א ובהכוונתו בודקים ומקפידים בתפארת על הידורים נוספים:

א. שהבתים יהיו פרודים לגמרי ,שלא יעלה שום דבק מהתיתורא אל הקציצה.
ב. שהחריצים שבין הבתים יהיו ישרים
ג. שלא תהיה שום סטייה בריבוע הבית (בדיקת ריבוע מתבצעת שוב לפני צביעת הבתים, ולאחר הצביעה)
ד. שהבית יהיה עשוי כולו מעור אחד ,ללא השלמה באבקת עור
ה. שלא יהיו כלל נקבים (ראה בדו"ח המשגיח שמציין שלא נמצא יותר מ 1%- בתים עם נקב)
ו. שהמחיצות שבתוך הבית יהיו שלמות לגמרי ללא קיפול
ז. שהבתים יהיו צמודים היטב זה לזה בחוזק רב שלא ייפרדו במשך הזמן

בררו על בתי תפילין של תפארת אצל מכניסי פרשיות ומבינים בתחום!

לקטלוג בתי תפילין הקלק כאן

מדריך מעשי לבחירת בתים איכותיים

- מומלץ לבחור בתים לפני הצביעה
- בבחירת הבתים, כדאי להיעזר במבין בתחום (מכניסי הפרשיות בדרך כלל מבינים בבתים)

כיצד בוחרים בתים לפני הצביעה?
1. בודקים את כלל הייצור, ולא רק בית אחד שמציג המפעל
2. בוחנים האם הבתים נראים מהוקצעים היטב, ללא פגימות, בפרט בחריצים בקציצה של ראש ובשפת התיתורא  וע"ג המעברתא
3. מוודאים שבתפילין של ראש, ארבעת חלקי הבית שווים בגודלם, והחריצים ישרים וחלקים
4. בודקים שקפלי התיתורא דחוסים היטב ואין שם סדקים וחללים שמלאו אותם באבקת עור, וכן ע"ג המעברתא
5. מוודאים שאין לבית ריח עור חזק באזור התיתורא בחזית הבית, ושבחריצי התפירה לא נשאר שביבי עור גסים ורכים, סימנים אלו מעידים כי העור לא יובש כראוי.
6. בודקים את הפרודות ע"י הכנסת סכין בין הבתים עד למטה. לאחר הוצאת הסכין יש לראות שהבתים חזרו להיצמד זל"ז ואינם מתנדנדים.

בתפארת ניתן לקבל חינם דסקית לבדיקת הפרודות

"תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם"